Makthandbok mot vardagsrasism

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2013

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang, nätverk, publikation

Med inspiration från den makthandbok som Interfem publicerat i Sverige ville detta projekt verka för att en motsvarighet skulle ges ut i Finland.

Två nordiska nätverksträffar hölls under projektets gång, med deltagare från Sverige, Finland, Estland, Danmark och Norge. Makthandboken skrevs av kvinnor som rasifieras, och synliggjorde specifika erfarenheter från de olika länderna.

Aktiviteterna medförde att ett nytt nätverk för nordiska antirasistiska feminister bildades. Grunden för ett ledarskapsprogram för unga antirasistiska feminister har bildats, och utbildningsmaterial samt -verktyg för aktivister har tagits fram.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Interfem
Antirasismi X
Network for equality

Beviljade medel: 

150 000 DKK

Kontaktperson: 

Kristin Tran
E-post: info@interfem.seLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet