Men Engage Norden

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

män och maskuliniteter

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

nätverk

Sedan början av 1990-talet har det startats organisationer som arbetar jämställdhetsfrämjande med män och maskuliniteter i flera nordiska länder: Män för Jämställdhet i Sverige, Reform i Norge, Profeministimiehet i Finland och White Ribbon i Danmark. Detta projekt syftade till att skapa ett nordiskt nätverk för organisationer som arbetar för jämställdhet med män och maskuliniteter och för icke-diskriminering och social rättvisa. Nätverket träffades ett flertal gånger under 2014 och 2015 för att upprätta och vidareutveckla kontakter. Ytterligare en ambition var att stötta bildandet av liknande organisationer i de länder i Norden där sådana saknades. Nätverket har fortsatt sitt samarbete även efter projektets avslut.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Män för Jämställdhet
Reform
Profeministimiehet
White Ribbon

Beviljade medel: 

150 000 DKK

Kontaktperson: 

Anna Lindqvist, email: anna.lindqvist@mfj.seLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet