Men in Nursing Education

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2017

Ämnen: 

arbetsliv och arbetsmarknad

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Island, Norge

Projekttyp: 

forskningsprojekt och studier, publikation

I detta projekt undersöker två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. Män utgör bara 2 procent av alla sjuksköterskor på Island, 3,5 procent i Danmark och 9 procent i Norge. För att främja jämställdhet i arbetslivet är det viktigt att öka antalet män i vårdande yrken.

Projektpartnerna kartlägger bland annat institutionella metoder och studenter på utvalda sjuksköterskeutbildningar i Island, Danmark och Norge. Baserat på resultaten kommer rekommendationer för att rekrytera och behålla män i vårdutbildning utvecklas. Resultaten kommer att presenteras i en rapport och en journalartikel år 2018.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Reform- Resource Centre for Men (Norge)

University of Akureyri School of Health Sciences (Island)

Jafnréttisstofa – Centre for Gender Equality (Island)

Department of People and Technology, Roskilde University (Danmark).

Beviljade medel: 

400 000 DKK

Kontaktperson: 

Hedda Hakvåg, e-post: hedda@reform.noLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet