Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

publikation

Nordiska rådet beslutade i april 2014 att ge en rekommendation om att införa jämställdhetscertifiering av förskolor och skolor i Norden. I samband med det ville projektet “Mapping promising Nordic practices in gender equality promotion at basic education and kindergartens” utveckla, samtala och samarbeta kring vad beslutet konkret kunde innebära för förskolor och skolor. Projektets syfte var att skapa ett forum för att sprida lovande arbete med att öka jämställdheten.

Projektet resulterade i en rapport med konkreta förslag på kriterier för jämställdhetscertifiering. Här samlades goda exempel, vilket också möjliggjorde ett vidareutvecklande av befintligt arbete.

Värdet i det nordiska kunskapsutbytet var stort och projektet fortsatte även efter 2015 års rapport. Då initierades arbetet med att ta fram ett verktyg för e-lärande.Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet