Nordisk jämställdhetspolitik

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

nätverk

Den nordiska jämställdhetsmodellen har under de senaste decennierna uppmärksammats även utanför Norden. Jämställdhet är ett gemensamt mål, men vägen dit ser olika ut i de enskilda länderna. Projektet ”Nordequal ”hade som syfte att skapa ett nätverk för studier av jämställdhet utifrån ett nordiskt, jämförande perspektiv. Forsknings- och utbildningsmiljöer i Sverige, Norge, Danmark och Finland deltog i nätverket. Syftet var att skapa en plattform för ett långsiktigt erfarenhetsutbyte mellan forskare, praktiker och politiker på en nordisk nivå. Målet var att anordna fyra seminarier under 2014 och 2015 där utmaningar och möjligheter i samtida nordisk jämställdhetspraktik och -politik kunde diskuteras. Den ökande komplexiteten i jämställdhetspolitiken i Norden stod i fokus för seminarieserien. Till exempel diskuterades motsättningar mellan statsfeminism och näringslivsfeminism. Under 2016 hölls två avslutande seminarier.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Karlstads universitet, Centrum för genusforskning
Örebro universitet
Institut for Samfunnsforskning
Aalborg universitet
Helsingfors universitet

Beviljade medel: 

300 000 DKK

Kontaktperson: 

Ulf Mellström, -post: ulf.mellstrom@kau.seLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet