Nordisk MenEngage-konferens – att synliggöra det osynliga

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2016

Ämnen: 

könsbaserat våld, män och maskuliniteter

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Internationellt, Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Syftet med projektet var att anordna en nordisk MenEngage-konferens. Konferensen syftade till att sprida och dela kunskap om hur man kan arbeta med pojkar och män för att stoppa våld mot kvinnor, flickor och andra grupper.

Konferensen arrangerades den 16 februari i Oslo. Cirka 100 personer representanter från kommuner, genusforskare, till aktivister och politiker deltog under dagen. Under konferensen genomfördes bland annat workshops om hur killar ska engageras i antivåldsarbetet och hur en bemöter negativa könsideal för män. Ett panelsamtal fokuserade på hur fler män med migrantbakgrund ska inkluderas i jämställdhetsarbetet.

En publikation som kommenterar och lyfter höjdpunkter från konferensen kommer att publiceras online.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Reform – ressurssenter for menn (Reform – Resource Centre for Men) (Norge)
Forening for Fælles Ligestilling (The association gender equality for all) (Danmark)
Jafnréttisstofa (Centre for gender equality) (Island)
Män för Jämställdhet (Men for gender equality) (Sverige)
Men Engage Alliance – global secretariat (USA)
Poikien Talo (Boy’s House) (Finland)
Profeministimiehet (Profeminist men) (Finland)

Beviljade medel: 

400 000 DKK

Kontaktperson: 

Ole Bredesen Nordfjell, e-post: post@reform.noLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet