Nordiska praktiker för förskola och skola

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2015

Ämnen: 

män och maskuliniteter

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

publikation

Frågor om jämställdhet i förskola och skola har uppmärksammats mycket på senare år, särskilt i Norden. En anledning är att ländernas jämställdhets- och diskrimineringslagar även kommit att omfatta skolväsendet. Lagförändringarna gör det nödvändigt att utveckla det arbete som bedrivs i skolmiljön, vilket i sin tur kräver fortbildning inom jämställdhets- och mångfaldsarbete för personal.

Projekt syftade till att erbjuda sådan fortbildning genom att ta fram ett verktyg för e-lärande. Fortbildningen gavs via en nätbaserad plattform. Utbildningspaketet baserades på resultaten av det tidigare projektet “Mapping Promising Nordic Practices in Gender Equality Promotion at Basic Education and Kindergartens” där framgångsrikt jämställdhetsarbete inom utbildningssektorn kartlades.Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet