RC19: Nordisk jämställdhetspolitik

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2013

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Finland

Projekttyp: 

arrangemang

Vad kan genusforskningen erbjuda den statsvetenskapliga forskningen i Norden? Den frågan stod i fokus under ett panelsamtal vid konferensen Comparative Perspectives on Political Science and Gender som hölls i december 2013.

Vid ett panelsamtal framhöll forskarna att den feministiska statsvetenskapliga forskningen i Norden av tradition är stark inom områden relaterade till demokrati och välfärdsstat. Samtidigt varnade de för faran i att kritisk och teoretiskt inriktad forskning har svårt att få anslag jämfört med forskning med koppling till konkret jämställdhetsarbete.

Projektet gav deltagarna ökad kunskap om situationen för genusforskning i de olika länderna. De internationella representanterna fick också djupare förståelse för Norden.Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet