Sexism inom hotell, restaurang och turism

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

arbetsliv och arbetsmarknad, könsbaserat våld, sexuella trakasserier

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Sexuella trakasserier och sexism inom hotell-, restaurang- och turistbranschen har länge varit ett problem. I detta projekt gick fackliga branschorganisationer från hela Norden samman för att kartlägga forskning på området och för att dela med sig av god praxis.

Projektet tog fram faktabladet Not on the menu som synliggjorde läget i branschen. Inom ramen för projektet hölls också en konferens (juni 2015). Det övergripande målet med konferensen var att genom nordiskt samarbete lyfta frågan om sexuella trakasserier och sexism och att stärka fackens möjlighet att verka för mer jämställda arbetsplatser.

Genom projektet har även dialog med arbetsgivare på europeisk nivå möjliggjorts. Fackföreningarna fick möjlighet att ta fram och dela exempel på goda praktiker. Islands yrkesförbund (SGS) och Institutet för könsforskning (RIKK), har efter projektet påbörjat ett arbete med att möjliggöra fortsatt forskning om hur sexuella trakasserier i hotell-, restaurang-, och turistbranschen påverkar löner och status på den nordiska arbetsmarknaden.

 Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet