Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2014

Ämnen: 

könsbaserat våld, män och maskuliniteter

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Nätverket Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) har genom åren hållit i årliga konferenser för att stärka samarbetet mellan nordiska kvinnocenter och organisationer som arbetar med att bekämpa våld mot kvinnor och barn i de nordiska länderna. År 2014 finansierades konferensen av den nordiska jämställdhetsfonden. Landsorganisation av Kvindekrisecentre (LOKK) i Danmark var huvudarrangör. Konferensen innehöll olika sorters arrangemang och workshops – alla med det gemensamma målet att stärka erfarenhets- och kunskapsutbytet på området.

Konferensen hölls i oktober 2014 och bidrog till att skapa kontakter mellan praktiker i de nordiska länderna. Den gav också kunskap om nya metoder och möjligheter till erfarenhetsutbyte i arbetet mot våld.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Landsorganisation af Kvindekrisecentre, LOKK
Roks
Stígamót
Krisesentersekretariatet
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
Förbundet för Mödra och Skyddshem
Sikkersoq Krisecenter (Grønland)
Saaffik Qarajaq (Grønland)
Kvinnkhusio (Færøerne)

Beviljade medel: 

260 000 DKK

Kontaktperson: 

Sine Greve Jørgensen, e-post: sgj@lokk.dkLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet