Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics

Status: 

Pågående projekt

Beviljat år: 

2018

Ämnen: 

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang, nätverk, publikation

Projektet ska bilda ett nätverk som ska utforska aktuella utmaningar koppade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden. Inom nätverket ska man diskutera hur det påverkar förutsättningarna för och förståelsen av exempelvis jämställdhet, rättigheter och demokrati i Norden.

Samarbetsorganisationerna har sökt medel för att genomföra tre stycken workshops under projekttiden. Vid workshoparna ska nätverket samla både unga forskare och aktivister i Norden. Projektet ska bl.a. resultera i publikationer, ett temanummer av tidskiften Lambda Nordica samt ett publikt arrangemang i anslutning till en av workshoparna.Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet