Våld i unga parrelationer

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2015

Ämnen: 

könsbaserat våld, män och maskuliniteter

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 i Oslo. Likaså diskuterades kopplingar mellan unga mäns våld, maskulinitetsideal och könsroller. På konferensen deltog representanter från hela Norden. Arrangörer var Reform – resurssenter för menn i Norge, tillsammans med samarbetsorganisationer i Finland, Danmark och Sverige.

Målet med konferensen var att utarbeta gemensamma rekommendationer och riktlinjer för det framtida nordiska samarbetet, med särskilt fokus på hur våldet i unga parrelationer påverkar både våldsutövare och offer. Dessa rekommendationer ska kunna användas av organisationer och myndigheter. Materialet samlades ihop och sammanfattades under 2016 och projektet avslutades vintern 2016.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Reform – ressurssenter for menn i Norge
White Ribbon
Män För Jämställdhet
Profeministimiehet

Beviljade medel: 

320 000 DKK

Kontaktperson: 

Are Saastad, e-post: are@reform.noLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet