WIFT Nordic

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2015

Ämnen: 

kultur och media

Länder som ingår i projektet: 

Danmark, Europa, Finland, Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

WIFT Nordic Network är ett nätverk vars syfte är att öka jämställdheten inom nordisk film och TV. Det görs genom att stärka kvinnor i branschen, öka medvetenheten om hur könsrepresentationen ser ut i Nordisk film- och tv-produktion samt arbeta för att förändra strukturer som står i vägen för jämställdhet.

Under 2015-2016 arrangerade WIFT Nordic ett seminarium och en utbildning i jämställdhet under en nordisk filmfestival. Projektet har bidragit till att skapa starka nätverk i Norden och stärkt det nordiska varumärket när det kommer till jämställdhet. En konkret treårsplan för det fortsatta arbetet togs fram under projektets gång.

WIFT (Women in Film and Television) är ursprungligen en amerikansk organisation som bildades på 1970-talet som en protest mot den manliga dominansen i filmbranschen. Idag finns organisationen representerad i ett fyrtiotal länder. WIFT i Finland, Norge, Sverige, Island och Danmark har tillsammans 700 medlemmar.

 

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Season Film Festival
Oulu Children’s and Youth Film Festival (Finland)
CPH:DOX (Danmark)
Northern Wave International Film Festival
Film fra Sör
 (Norge)
BUFF – Barn- och ungdomsfilmfestival (Sverige)
Nordisk Panorama
WIFT UK och BFI London Film Festival

Beviljade medel: 

170 000 DKK

Kontaktperson: 

Jenni Koski, e-post: wiftkassa@gmail.comLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet