50 millioner NOK til kampen mot vold i nære relasjoner

Regjeringen forsterker innsatsen for å hindre familievold. I en ny handlingsplan settes femti millioner kroner inn til forskning over fem år, og åtte millioner kroner årlig til frivillige organisasjoner.

– Partner eller tidligere partner antas å være gjerningsperson i over halvparten av de sakene som etterforskes som drap hittil i år. Vi må få mer kunnskap for å kunne forebygge og beskytte. Nå legger vi frem en handlingsplan med 45 nye tiltak, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

50 millioner kroner over fem år settes av til forskning på voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal styrkes. I tillegg skal det lyses ut midler for å styrke kunnskapen om vold i nære relasjoner ved å opprette et eget forskningsprogram, rapporterer justis- og beredeskapsdepartementet i en pressemelding.

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet