En ny antologi om lhbtq-personer och åldrande

Den nyutkomna antologin Lhbtq-personer och åldrande – nordiska perspektiv samlar kunskap om äldre lhbtq-personers livsvillkor och åldrande utifrån studier som genomförts i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

foto_boktips_lhbtq_personer_åldrande_mellan– Boken är den första i sitt slag i en nordisk kontext, och det är hög tid att det uppmärksammas vad det kan åldrande kan innebära för lhbtq-personer” berättar en av redaktörerna, Anna Siverskog, doktorand vid Linköpings universitet. Jämför vi med exempelvis USA finns det mycket kvar att göra här. I USA har en nationell kvalitativ och kvantitativ kunskapsgrund etablerats, det finns välorganiserade lhbtq-seniorföreningar som arbetar politiskt, samt ett flertal utbildningar riktade mot äldreomsorgen sedan ett decennium tillbaka.

– Äldrepolitiska frågor har börjat ta plats på den lhbtq-politiska agendan, och ett visst intresse för diskriminering och genus- och sexualitetsnormers betydelse för äldrevård och omsorgens kvalitet har visats i det socialpolitiska fältet, konstaterar Janne Bromseth, den andra av bokens redaktörer.

Enligt förlaget kan boken användas inom utbildningar i hälso- och sjukvård och i socialt arbete, men även vid studier av äldre och åldrande samt inom det genusvetenskapliga fältet. Den riktar sig också till aktivister, föreningar, praktiker och samhällsplanerare, skriver förlaget Studentlitteratur i ett pressmeddelande.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet