Finland vill tala om lika lön

Kampanjen "Nu ska vi tala om löner", som inletts i Finland idag, uppmuntrar att ta upp till diskussion löner på arbetsplatserna. Det skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

ill_kampanj_FiFinländarnas kunskap om löner behöver förbättras. Att tala om löner mer öppet än i dag ökar kunskapen om löner, dvs. kunskapen om hur lönen bestäms och hur den egna arbetsprestationen påverkar den. På det sättet är obefogade löneskillnader som baserar sig på arbetstagarens kön lättare att identifiera och åtgärda.

Man ska betala ut lika lön för lika och likvärdigt arbete till kvinnor och män. Trots att löneskillnaderna under senare år har minskat något, tjänar kvinnor i genomsnitt 590 euro mindre i månaden än män (Förtjänstnivåindex 2012).

“Jämlika löner är en grundläggande rättighet. Att tala om löner och löneskillnader mellan kvinnor och män ökar kunskapen om löner och aktiviteten för att minska löneskillnader” säger kampanjens beskyddare, minister Paavo Arhinmäki, som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Lyft katten på bordet

Social- och hälsovårdsministeriets kampanj uppmanar att lyfta katten på bordet, dvs. att öppet tala om löner.

På webbplatsen “Nu ska vi tala om löner” finns exempel på kvinnors och mäns löner inom olika yrken, aktivitetstips samt hänvisningar till kunskapskällor. På webbplatsen kan du även skriva och dela ut kampanjmaterial.

Källa: Pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet 09.09.2013


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet