Forestillingen om det likestilte universitetet

Svenske universiteter har kommet lengst i å fornye den akademiske kulturen, de norske har gode tiltak, mens i Danmark er oppfatningen at likestilling allerede er oppnådd. Det skriver Kif-kommittéen, Kjønnsbalanse i forskning, i en nyhed om en doktorgradsavhandling med prosjektnavnet New and persistent challenges to gender equality in academia.

– Internasjonal forskning har tidligere påvist stor skepsis og motstand mot likestillingstiltak i forskningssektoren, sier doktorgradsstudent Mathias Wullum Nielsen ved Aarhus Universitet i Danmark till Kif-kommittéen, Kjønnsbalanse i forskning.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet