Hur ser löneskillnaderna ut i de nordiska länderna?

Nordiska ministerrådet lanserar nu en unik samling av data - norden.org/sdindicators - som avspeglar det hållbara Norden – eller i några fall det inte särskilt hållbara Norden. De nya nordiska indikatorerna för hållbar utveckling visar nämligen att det också finns plats för förbättring.

– Vår nya indikatorsamling är ett viktigt redskap för beslutsfattare i de nordiska länderna och en nyttig måttstock för alla som är intresserade av den nordiska modellen och samhällsutvecklingen, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i förbindelse med lanseringen av indikatorerna.Gender differences in salaries

Indikatorsamlingen är uppdelad i olika kategorier, där löneskillnader, ginikoefficient och fattigdom bland barnfamiljer ingår. Följ länken till höger för att själv göra sökningar i databasen.

 

 Illustration: Colourbox


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet