Insatser för jämställdhet får nordiskt stöd

Elva nordiska aktiviteter får dela på 1,2 miljoner danska kronor. Det har Nordiska ministerrådet beslutat i den stödordning som har inrättats. En ny utlysning kommer 2014.

Nordiska ministerrådet för jämställdhet vill stimulera nordiskt samarbete genom en nordisk stödordning. Den första utlysningen skedde hösten 2013.
NIKK har haft hand om stödordningen och fick 80 ansökningar till ett totalt värde av nästan 20 miljoner danska kronor.

Elva aktiviteter har fått bidrag från stödordningen, på totalt 1,2 miljoner danska kronor. Alla nordiska länder samt Åland är involverade, liksom baltiska stater och nordvästryssland. Tema är bl.a. Arktis, våld, antirasism, ungdomsarbete och journalistisk – i jämställdhetsperspektiv.

Kriterierna för tilldelning har varit absoluta i fråga om nordisk nytta och jämställdhetspolitiskt mervärde. Aktiviteter som är hållbara på längre sikt och som bidrar till nuvarande nordiska samarbetsprogram för jämställdhet har också bedömts positivt. Söktrycket har varit högt och många goda aktiviteter finns bland de som inte fått medel i denna omgång. Nordiska ministerrådet planlägger ny utlysning år 2014.
ill_rapporter_stor


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet