Jämställdhet i fokus i nytt nummer av Genus

Är vi överens om vad vi menar med jämställdhet? Hur står det egentligen till med jämställdheten i Norden? Dessa är några frågor som senaste numret av tidningen Genus söker svar på.

I fokus för tidningen Genus står jämställdheten och numret tar bland upp jämställdhetspolitik i Sverige, Norden och EU, och integrering av jämställdhet i myndigheter och organisationer. Du kan även passa på att läsa porträttet av pedagogikprofessor Lars Jalmert, krönikan av jämställdhetsminister Maria Arnholm, om nya forskningsrön, lästips och missa inte Kerstin Alnebratts debattinlägg. På menyn till höger kan du läsa tidningen direkt på webben eller beställa tidningen till din postlåda.

Nedan ser du innehållet i Genus 1 2013

 

En önskad samhällsordning

Jämställdhetspolitiken i Sverige bygger på att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med överallt där beslut fattas, pengar fördelas och verksamhet genomförs. Men är vi egentligen överens om vad vi menar med jämställdhet? Och har det i så fall någon betydelse för hur politiken genomförs?

Är EU ett jämställdhetsprojekt?

I kristider tenderar ekonomiska frågor att väga tyngre än sociala frågor och jämställdhet hamna på undantag. I beslut om åtgärder för ekonomin saknas genusperspektiv, men sett över längre tid har jämställdhet blivit en allt viktigare fråga i EU.

Skilda vägar inom nordisk politik

De nordiska länderna framhålls ofta som en förebild när det gäller jämställdhet mellan könen och rankas högt i internationella jämförelser. Men de speglar inte hela sanningen om jämställdheten i Norden.

Nationell självbild kan orsaka rasism

Svensk jämställdhetspolitik har bidragit till att stärka kvinnors ställning och självständighet. Forskaren Diana Mulinari är en av dem som menar att jämställdheten även används för att markera en gräns mellan ”oss” jämställda och ”de andra”.

Bilden av män och makt måste nyanseras

Män som grupp har mer makt och högre inkomster än kvinnor. Samtidigt är män överrepresenterade i fängelser och bland hemlösa och har lägre förväntad livslängd än kvinnor. Den motstridiga bilden håller en statlig utredning om män och jämställdhet just nu på att försöka få ihop.

Hjälper jämställdhetssatsningarna?

Det har aldrig satsats så mycket pengar på jämställdhet, men vad blir det av det? Program och projekt startas och avslutas, men det återstår att se om de leder till några varaktiga förändringar, menar de forskare som utvärderar satsningarna.

Genusvetenskap ingen utbildning i jämställdhetsarbete

Kompetens inom praktiskt jämställdhetsarbete är efterfrågad, men vem ska utbilda? Det är inte självklart att det ansvaret ska ligga på de genusvetenskapliga institutionerna.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet