Konference: Hvor er den fremtidige ligestillingspolitik på vej hen?

foto_nordkonf04102013
Invitation fra Ministeriet for ligestilling og kirke / Nordisk ministerråd:

Tværnordisk ligestillingskonference – 4. oktober 2013
Konferencen skal skabe debat og dialog om, hvor den fremtidige ligestillingspolitik er på vej hen. Målet er at få en bred drøftelse af tendenser, trends, udfordringer og muligheder på tværs af Norden. Konferencen skal munde ud i en række input og inspiration til såvel det nationale som det nordiske samarbejde i regi af Nordisk Ministerråd.

Der sættes fokus på fire aktuelle temaer: Ligestilling og mangfoldighed; ligestilling globalt; kønsroller og sociale normer; mænd og drenge.

For at skabe et inspirerende grundlag for vores drøftelser vil der være oplæg fra bl.a.

  •     Christian Friis Bach, udviklingsminister (DK)
  •     Arni Hole, Likestillings- og inkluderingsdepartementet (NO)
  •     Lisa Anderson Tengnér, uddannelseskonsulent og forsker (SE)
  •     Kenneth Reinicke, mandeforsker (DK)

Eftermiddagens to temasessioner vil sætte de fire aktuelle temaer til diskussion. Debatten sparkes i gang af en række kvinder og mænd, som ser på fremtidens ligestilling fra vidt forskellige vinkler. Der vil blandt andet være oplæg fra den svenske journalist og forfatter Maria Sveland, den danske debattør og blogger Anne Sophia Hermansen samt den norske stortingspolitiker Arild Stokken-Grande.

Konferencen er gratis, men der er et begrænset antal pladser, og “først til mølle princippet” gælder.

Sidste frist for tilmelding er 15. september 2013.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet