Konferens om deltid i Norden

Vilka ekonomiska konsekvenser får det för kvinnor att de oftare jobbar deltid än män? Det ska diskuteras på en nordisk konferens 22 oktober i Stockholm då NIKK presenterar resultaten från en ny studie.

ill_deltidDe nordiska länderna har en hög förekomst av deltidsarbete och det är huvudsakligen kvinnor som arbetar deltid. Situationen är likartad i hela Norden, med undantag av Finland där fler kvinnor arbetar heltid än i de andra nordisk länderna.

NIKK har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en nordisk studie av deltidsarbete och ekonomisk fördelning. Studien utförs av Marianne Sundström som är professor i arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet.

Resultaten presenteras på konferensen 22 oktober som öppnas av Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Resultaten diskuteras av forskare, politiker och praktiker i panelsamtal och i parallella seminarier. I konferensen medverkar bland andra:

  • Torbjørn Røe Isaksen, leder Høyres arbeids- og sosialfraksjon, Stortinget, Norge
  • Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør, arbetsgivarorganisationen Danske Regioner, Danmark
  • Drifa Snaedal, generalsekreterare, fackförbundet SGS, Island
  • Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadsekonomi, Sverige

Konferensen hålls på skandinaviska språk, men kommer att tolkas till finska i plenum. Senast 7 oktober ska registreringen till konferensen vara inne.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet