Likestilling tema i Tidsskrift for kjønnsforskning

Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner? Det spør Inge Henningsen og Knut Liestøl om likestilling i akademia.

I anledning 100-års jubileet for den allmenne stemmeretten i Norge i år utgir Tidsskrift for kjønnsforskning et dobbelt temanummer om likestilling.

tidsskrift-for-kf-2013-3-4Artikler

Yngve Flo og Jacob Aars: Kommunal kvinnerøysterett: eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv

Brita Ytre-Arne: «Vi er altsaa dog allerede midt ude i det offentlige Liv»
Medieomtale av kvinnestemmerett, 1890–1913

Kristina Söderholm: Svenska riksdagskvinnor i samförstånd och konflikt under tidigt 1990-tal

Arnfinn H. Midtbøen og Mari Teigen: Sosial investering i kjønnslikestilling?
Flerdimensjonale perspektiver på norsk aktiveringspolitikk

Trine Annfelt og Berit Gullikstad: Kjønnslikestilling i inkluderingens tjeneste?

Kristine Warhuus Smeby og Berit Brandth: Mellom hjem og barnehage: Likestilling i det tredje skiftet

Kommentar

Inge Henningsen og Knut Liestøl: Likestilling i akademia. Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner?

Hege Skjeie: Nyskaping etterlyst: NOUer og politiske realiteter

Janneke van der Ros:Likestillingspolitikk og alskens folk


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet