NORA problematiserar kungar och prinsessor

Fängelseberättelser, könsuppdelningen av parfymer och identitetsskapande hos utlandsadopterade. Det är några ämnen som tas upp i senaste nummer av tidskriften Nora.

I NORA, nummer 3 år 2013, undersöks även hur monarkin konstitutionellt har förhandlats fram och vilka konsekvenser det har fått för representationer av nation och kön.

Artiklar

Monarchical Manoeuvres: Gender, Nation and the Boundary Problem in Post-War Swedish Constitutional Development
Cecilia Åse

“This is a Book about Choices”: Gender, Genre and (Auto)Biographical Prison Narratives
Lena Karlsson

Intersectionality, the Production of Difference and Norwegian Transnational Adoptees’ Identity Work
Yan Zhao

Gender Categorization of Perfumes: The Difference between Odour Perception and Commercial Classification
Anna Lindqvist


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet