Nordisk konferens på Island om deltidsarbete

Deltidsarbete och jämställda löner är i fokus för två nordiska konferenser nästa år. De arrangeras 12-13 november 2014 i Reykjavik.

Reykjavik city view, IcelandNIKK har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra projektet Deltid i Norden. Projektet består av två delar. Den första delen har kartlagt deltidsarbete och ekonomisk fördelning. Resultaten presenterades på en nordisk konferens 22 oktober i Stockholm.

Under 2014 går Deltid i Norden in i sin andra fas, då projektet ska undersöka de bakomliggande orsakerna till varför det är vanligare med deltidsarbete bland kvinnor än bland män. En grupp forskare samordnas av Cathrine Egeland, forskningsleder vid Arbeidsforskningsinstituttet i  Norge.

Resultaten presenteras på en konferens i Reykjavik 12 november 2014, under det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Dagen efter arrangeras på samma plats en nordisk konferens om jämställda löner. Genom att delta i båda konferenserna finns det därmed möjlighet att få en bred bild av vilka utmaningarna är för att uppnå en jämställd arbetsmarknad i Norden.

Projektledare för Deltid i Norden är Bosse Parbring, bosse.parbring@genus.se.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet