Nordiskt jämställdhetssamarbete livsviktig fråga

- Jämställdhet är inte ett lyxproblem, utan en fråga om liv och död. Det poängterade Manu Sareen, Danmarks jämställdhetsminister, när han öppnade den tvärnordiska konferensen ”Hvor er den fremtidige ligestillingspolitik på vej hen?” den 4 oktober i Köpenhamn.

foto_manusareen_bird

Manu Sareen, jämställdhetsminister i Danmark, är en del av det nordiska jämställdhetssamarbetet tillsammans med de andra nordiska jämställdhetsministrar. Här med NIKK:s symbol för kommunikation för gränslös kommunikation i Norden.

Konferensen lockade omkring 200 deltagare från hela Norden, inklusive de självstyrande länderna, för att diskutera framtiden för nordisk jämställdhetspolitik. Konferensen var ett startskott för Nordiska ministerrådets process med att ta fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för 2015-2018 och under dagen varvades plenarföreläsningar med konkreta omröstningar i publiken där de viktigaste prioriteringarna för det framtida samarbetet skulle koras. Utbildning och arbetsmarknad, jämställdhet i förskola/grundskoleutbildningar, mäns och pojkars medverkan i jämställdhetsarbete, sexualisering i media och könsrelaterat våld var några av de teman som röstades fram som mest angelägna att arbeta vidare med, men det var med knapp majoritet bland de många förslagen och idéerna.

–  Som framgår av den här omröstningen är allt viktigt att jobba med, summerade Manu Sareen när konferensens resultat skulle knytas ihop.

Konferensens keynotes:

Christian Friis Bach, Udviklingsminister, Danmark, höll dagens första keynote på temat: Jämställdhet globalt – vad är på spel?

Varför ska vi tänka ihop jämställdhet och mångfald? Den frågan ställde Arni Hole, från Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Norge, och lanserade samtidigt begreppet ”kjønn+” som ett sätt att visa att det finns fler faktorer än kön att ha i åtanke och arbeta med i jämställdhet/jämlikhetsarbete.

Lisa Anderson Tengnér, svensk genuspedagog och forskare, höll ett anförande om hur barn och ungdomar präglas av sociala normer och hur pojkar och flickor tidigt lär sig att de tillhör olika grupper, och att dessa grupper ska bete sig olika.

Kenneth Reinicke, mansforskare, Danmark, avslutade med ett tal om mäns och pojkars roll i jämställdhetspolitiken.

Konferensen arrangerades av Nordiska ministerrådet i samarbete med Ministeriet for Ligestilling og Kirke i Danmark.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet