Rädda flickan i Tidskrift för genusvetenskap

Varför är utgångspunkten så ofta att flickor är problematiska, att flickorna måste räddas från själva flickigheten, de färger, kläder och intressen som associeras med den?

När flickor står i centrum för projekt eller satsningar är utgångspunkten ofta att de är en utsatt grupp som behöver stödjas och lyftas. I Tidskrift för genusvetenskaps senaste nummer, 2-3 år 2013, riktas kritiken även in mot flickforskningen, som riskerar att bli en del i denna tendens.

ArtiklarTGV2-3_13omslag_stor

Jösses flickor, vilket trassel! Historiska reflektioner kring flickforskningens uppgift i en flickfrämjande och postfeministisk tid
Bodil Formark

Flicka och tjej  – Språk och samhälle i förändring?
Jenny Magnusson

“En ribba att nå” – Unga kvinnors förkroppsligade stress i en neoliberal och könad kontext
Maria Wiklund, Maria Strömbäck och Carita Bengs

Starka kvinnor? Förebilder och tjejer i musikproduktion och musikkonsumtion
Ann Werner och Marika Nordström

Satelliter: Det andra könet, Simone de Beauvoir; Beauvoir versus Barbro: ömmande knoppar och droppande blod, Eva Söderberg; Ingmari, Flickan och jag, Hans T Sternudd; Kroppshändelser,
Maria Lönn

Frispel: –något om plats
Malin Holgersson och Sara Hallström


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet