Hur ska nästa samarbetsprogram för jämställdhet se ut?

Jämställdhetsministrarna i Norden skall ta fram ett nytt samarbetsprogram för åren 2015-2018. NIKK har fått i uppdrag att samla in synpunkter från organisationer och individer i hela Norden som underlag för samarbetsprogrammet.

Vi har därför tagit fram ett frågeformulär med 9 frågor och möjlighet att lämna kommentar.

Formuläret stänger 7 januari 2014.

Organisationer

Vill din organisation svara – kontakta oss på nikk@nikk.gu.se så sänder vi frågeformuläret till er. Observera att vi bara tar emot ett svar per organisation.

Privatpersoner

För privatpersoner har vi lagt upp ett frågeformulär på webben.
Klicka här för att komma till frågeformuläret.

Tack för ditt deltagande!


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet