EU lanserar rekordstor resurs

Idag lanserar European Institute for Gender Equality, EIGE, Resource and Documentation Centre. För första gången någonsin blir mer än 240 000 resurser om jämställdhet i EU tillgängliga.

Virginija Langbakk, EIGE & Kerstin Alnebratt, NIKK

Virginija Langbakk, direktör på EIGE och Kerstin Alnebratt, från NIKK, medverkar på lanseringen som Sveriges representant i The Experts’ Forum.

– Det är en stor utmaning att få ihop dokument och material från hela EU, men tillsammans utgör detta ett gemensamt minne och arkiv som gör att man inte alltid behöver börja om från början, säger Kerstin Alnebratt från NIKK, på plats under lanseringen idag.

– Ur ett nordiskt perspektiv är det naturligtvis synd att alla länder inte syns, fortsätter hon.

 

 

RDC kan användas även av länder som inte själva är med och det är användbart för såväl politiker, jämställdhetsarbetare, forskare och studenter.

Resource and Documentation Centre, RDC ger:

  • lätt och snabb tillgång online till jämställdhetsresurser i alla medlemsländer samt på EU-nivå. Detta inkluderar policydokument, artiklar, forskning, studier och specialiserade databaser.
  • Gemensamt forum online för att debattera, utbyta kunskap och goda exempel på jämställdhet med experter från alla medlemsländer och EU-institutioner.
  • Pålitlig och komparativ data och information om jämställdhet.

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet