Ekonomiska effekter av deltidsarbete i Norden

Deltid. Illustration: Mecka

Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och Norge. Skillnaden är något större i Island, Finland och Sverige. Det visar den första delstudien från NIKK som utreder de ekonomiska konsekvenserna för deltidsarbete. Studien, som presenterades vid en konferens i Stockholm 2013, resulterade i en rapport och ett faktablad.

I rapporten har forskarna använt en typstudie för att undersöka vad deltidsarbete betyder för pensionen. Resultatet visar att skillnaden i pension mellan heltids-och deltidsarbete är liten i Danmark och i Norge. Anledningen till att skillnaden blir så liten är att de beräknade typfallen ändå arbetar heltid större delen av yrkeslivet, vilket får större betydelse i Danmarks och Norges pensionssystem än de tio åren av deltidsarbete. Pensionssystemen kompenserar dessutom för tid hemma med barnen. I Danmark kompenserar också delar av pensionssystemet för lägre inkomster.

I Finland, Island och Sverige är pensionen 4-6 procent lägre för den deltidsarbetande kvinnan jämfört med den heltidsarbetande. I dessa länder korresponderar pensionen i högre grad med antalet arbetade timmar under yrkeslivet.
Läs rapporten och presentationerna från konferensen via länken i den blå menyn (till höger på din dator, under detta innehåll på din mobil).

Se liknande poster om : Norden

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet