Mekanismer bakom deltidsarbete i Norden

Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Men vad är det för mekanismer som leder till det ojämställda deltidsarbetet?

Den andra delstudien påbörjades under hösten 2013 och slutfördes under 2014. Den undersöker på individ-, organisations- och samhällsnivå vad det är som leder till att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. Studien presenterades under en konferens i Reykjavik i november 2014 och finns beskriven i en rapport och ett faktablad.figur1A

Ansvarstagandet för familj och barn, arbetsplatsernas organisering och den egna hälsan är några förklaringar till deltidsarbete som lyfts i rapporten. Många deltidsarbetande kvinnor beskriver också att det är svårt att få ett heltidsjobb. Sannolikheten för ofrivilliga deltidsanställningar är extra hög för kvinnor, lågutbildade och utlandsfödda.

Vid konferensen i Reykjavik möttes experter för att gemensamt peka ut viktiga frågor för framtiden. För att öka möjligheterna för kvinnor att jobba heltid krävs utökade satsningar på barn- och äldreomsorg, framhöll deltagarna under konferensen. De betonade också att frågan om kvinnors deltidsarbete är tätt sammanlänkad med det faktum att män inte arbetar deltid i samma utsträckning. Att bara fokusera på kvinnors deltidsarbete löser inte grundproblemet. I stället är det fördelningen av deltidsarbetet och ansvaret för familjen som bör stå i centrum.

Läs mer om konferensen i den blåa menyn (till höger på din dator, under detta innehåll på din mobil). Där hittar du också rapporten Part-time Work in the Nordic Region II.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet