Deltidsarbete och kön på Färöarna, Grönland och Åland

Deltid_symbol III_280x421Nära hälften av kvinnorna på Färöarna arbetar deltid. På Åland har kvinnor högre utbildning än männen, men tjänar bara 74 procent av deras lön. Medan det på Grönland inte finns någon påvisbar skillnad i deltidsarbete mellan kvinnor och män. Det visar rapporten ”Part-Time Work in the Nordic Region – An introductory study of the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands” från NIKK.
 
Under 2015/2016 genomförde NIKK ett kompletterande projekt som rörde deltidsarbete och kön på Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med projektet var att få en bättre övergripande bild av vilken statistik och data som finns idag vad gäller deltidsarbete och kön, och vilka behoven av ytterligare data är i Nordens självstyrande områden rörande jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.
 
Forskningsrapporten kartlägger sambandet mellan deltidsarbete och kön på Färöarna, Grönland och Åland. Den ger också en översikt av arbetsmarknaderna, utbildningsnivån och demografin för de tre områdena, utifrån vad som är relevant för deltidsarbete. Studien visar bland annat att kvinnor på Färöarna och Åland arbetar mest deltid i Norden. På Färöarna ligger siffran på 49 procent och på Åland arbetar 45,9 procent av kvinnorna deltid. Det är höga andelar även sett till andra länder i Europa. Bara i Schweiz och Holland arbetar fler kvinnor deltid än på Färöarna.
 
Rapporten finns att läsa via länken i den blå menyn (till höger på dator, under detta innehåll på mobil).


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet