Publikationer – lista

Kategori:  Norden
Sammanfattning: Likalön i Norden

Sammanfattning: Likalön i Norden

2019 | Kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att ...
Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

2018 | Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att ...
Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

2018 | Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd ...
Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

2018 | Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, ...
Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

2018 | I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att ...
Faktablad: Vem jobbar och när?

Faktablad: Vem jobbar och när?

2018 | Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna ...
Gender Equality in the Nordic Media

Gender Equality in the Nordic Media

2014 | There is an increasing pressure on media to step up and take measures to ensure women’s access to the media industry and to ...

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet