Publikationer – lista

Kategori:  Norden
Nordisk Jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

Nordisk Jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

2012 | Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och verksamhetsformer inom fältet. ...
Nordisk Jämställdhetspolitk med fokus på män – en policyöversikt

Nordisk Jämställdhetspolitk med fokus på män – en policyöversikt

2012 | av Jan Wickman Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och ...
Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009

2010 | av Eva Nyström Rapporten ger en översikt över nordisk forskning då det gäller jämställdhet, skola och utbildning. De nordiska ländernas jämställdhetspolitiska arbete berörs ...
Mapping the field of gender equality in the Nordic countries

Mapping the field of gender equality in the Nordic countries

2010 | by Minna Seikkula, NIKK This brochure presents the most important authorities and other national-level actors in the field of gender equality and gender ...
Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt

Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt

2010 | Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for ligestilling 2006-2010 “Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund” ønsker blandt andet at sætte problemstillinger på dagsorden ...
Kön och makt i Norden. Del 1: Landsrapporter

Kön och makt i Norden. Del 1: Landsrapporter

I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och ...
Nordisk översikt av regnbågsfamiljers rättigheter

Nordisk översikt av regnbågsfamiljers rättigheter

2009 | Hämta översikten i PDF
Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

2009 | av Jennie Westlund Ramarna för den traditionella nordiska familjepolitiken utmanas från flera håll. Många familjer passar inte in i formen för en vit, ...
Kvoter, valgfrihet, fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken

Kvoter, valgfrihet, fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken

2009 | Vi er vant til å tenke på den nordiske familiepolitikken under ett, som noe som støtter kvinnenes deltakelse i arbeidslivet, menns aktive tilstedeværelse ...
Likestilling og livskvalitet

Likestilling og livskvalitet

2008 | av Øystein Gullvåg Holter,Cathrine Egeland og Helge Svare AFI rapport 1/2008 Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet ”Likestilling og livskvalitet 2007”. Prosjektet er utført ...
Litteraturöversikt om Prostitution

Litteraturöversikt om Prostitution

2008 | Kunskapsbidrag från studenter och forskare som behandlar prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige de senaste 30 åren. Översikten innehåller också en ...
Projektet “Prostitution i Norden”

Projektet “Prostitution i Norden”

2008 | På uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) har Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) genomfört forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”. Syftet med projektet ...
Prostitution i Norden. Forskningsrapport

Prostitution i Norden. Forskningsrapport

2008 | Rapporten presenterar resultaten från projektet ”Prostitution i Norden” och innehåller samtliga artiklar (13) skrivna av de 11 nordiska forskarna i projektet. I rapporten ...
Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

2007 | av Karianne Sørbø, Ingvild Magnæs Gjelsvik, Magnhild Ravnskog Nilsen og Trude-Katrine Solberg På oppdrag fra NIKK har fire studenter ved Universitetet i Oslo kartlagt ...
Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

2008 | Rapporten är en sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”, genomfört av NIKK på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna. Projektets syfte har ...
Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

2008 | The report ”Prostitution in the Nordic Countries. Conference report, Stockholm, October 16–17, 2008″ summarises the results of a research project conducted by the ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport

Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport

2006 | Slutrapporten fra det nordiske forskningsprojekt ”Unge, køn og pornografi i Norden” (2004-2006) giver en samlet fremstilling af de enkelte undersøgelsers design, metoder og ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Kvantitative studier

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvantitative studier

2006 | Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvantitative analyser. Artikler: Generation P? – Et kvantitativt studie af nordiske unges forhold til pornografi (Anette Dina Sørensen og ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier

Unge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier

2006 | av Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen (red) Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets medieundersøgelser. Hämta publikationen i PDF      
Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier

2006 | av Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen(red.) Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvalitative undersøgelser. Artikler: Det pornografiska scriptet – om unga och ...
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

2005 | På et kursus for journalister i Norden i november 2005 præsenterede nogle af Nordens fremmeste kønsforskere aktuelle forskningsresultater og analyser om prostitution, trafficking ...
Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i skole

Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i skole

2005 | Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i førskole, skole, videregående skole, når det gælder køn og pædagogiske ligestillingsstrategier samt ...
NIKK Småskrifter nr 9: Informationsteknologi och kön som prisma i analyser av nordiska IT-policies

NIKK Småskrifter nr 9: Informationsteknologi och kön som prisma i analyser av nordiska IT-policies

2004 | av Christina Mörtberg och Beathe Due (red.) I den här rapporten redovisas resultaten från forskningsprojektet Ett informationssamhälle för alla – studier av offentliga ...
Can men do it? Men and Gender Equality – The Nordic Experience

Can men do it? Men and Gender Equality – The Nordic Experience

2003 | av Øystein Gullvåg Holter Nordic Council of Ministers (TemaNord 2003:510) In 1999, the Nordic Council of Ministers and the Nordic Trade Union Council ...
Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001

Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001

2002 | av Guro Karstensen (red.) Denne rapporten fra NIKK inneholder innlegg fra konferansens talere og foredragsholdere, og kommer med forslag til løsninger som kan gi ...
På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

2002 | av Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos (red.) Den første nordiske konferansen om menn, arbeidsliv og likestilling fant sted 28. oktober 2001 i København. ...
Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år

Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år

2000 | NIKK Småskrifter nr 5: Satsningar och samarbete – Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år: av Solveig Bergman (red.) Rapporten Satsningar och samarbete: Nordisk ...

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet