Ending sexual harassment – a precondition for sexual harassment

Ending sexual harassment – a precondition for sexual harassment

2019 | Sexism, sexual harassment and other forms of gender-based harassment constitute obstacles to gender equality in the Nordic countries. Ending sexual harassment – a ...
Sammanfattning: Likalön i Norden

Sammanfattning: Likalön i Norden

2019 | Kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att ...
Likalön i Norden

Likalön i Norden

2019 | Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har ...
Ett år efter Me Too

Ett år efter Me Too

2018 | Denna sammanställning är framtagen på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Sammanställningen lyfter initiativ och åtgärder som de nordiska och baltiska ...
Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

2018 | Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att ...
Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

2018 | Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd ...
Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

2018 | Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, ...
Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

2018 | I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att ...
Faktablad: Vem jobbar och när?

Faktablad: Vem jobbar och när?

2018 | Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna ...
Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

2018 | För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och ...
Kartläggning: Vad säger lagen om #metoo

Kartläggning: Vad säger lagen om #metoo

2018 | Kartläggning av lagstiftning för sexuella trakasserier i Norden I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förbygga och agera vid sexuella trakasserier. Trots detta finns ...
NIKK-kartan

NIKK-kartan

2018 | Karta över jämställdhet i Norden För att synliggöra de årtal, aktörer, resurser, fördjupningar och jämförelser som NIKK samlat på sin webb finns denna ...
Män och jämställdhet

Män och jämställdhet

2016 | På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört en kartläggning av pågående och genomförda initiativ inom politikområdet ”män och jämställdhet” under perioden 2005-2015. Kartläggningen ...
Vilka hörs och syns i Norden?

Vilka hörs och syns i Norden?

2017 | Faktablad om det offentliga rummet i Norden. Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media ...
Hat och hot på nätet

Hat och hot på nätet

2017 | Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Men att komma åt förövarna är inte helt enkelt. Ett av ...
Därför stannar papporna hemma

Därför stannar papporna hemma

2016 | Faktablad om föräldraförsäkringssystemen i Norden. Pappor i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Samtidigt finns stora skillnader mellan de nordiska ...
Part-Time Work in the Nordic Region III

Part-Time Work in the Nordic Region III

2016 | Gender equality in the labour market is a key topic in the Nordic cooperation on gender equality. As a follow up to two earlier ...
Nordic action on gender and climate

Nordic action on gender and climate

2015 | Women in the rural regions of developing countries suffer most from climate change, due to its impacts on their routine activities such as fetching ...
Nordisk ordlista

Nordisk ordlista

2015 | I de nordiska språken används begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt. Nu kan du navigera säkrare i de nordiska ...
Deltidskultur och heltidsnorm

Deltidskultur och heltidsnorm

2015 | Faktablad om vägar till jämställda arbetstider i Norden. Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska ...
Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder?

Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder?

2015 | Faktaark om kortlægningen ”Udfordringer og Best Practice i Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? relation til Køn, Uddannelse og Befolkningsstrømme”, 2015. De nordiske lande står over ...
Heltid eller deltid? Olika förutsättningar för kvinnor och män i Norden

Heltid eller deltid? Olika förutsättningar för kvinnor och män i Norden

2015 |Ansvaret för familj och barn är en viktig orsak till kvinnors deltidsarbete. Det visar en nordisk rapport som NIKK har tagit fram. En annan ...
Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden : Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018

Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden : Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018

2015 | Målsättningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet under programperioden 2015–2018 är att bidra till ett effektivt jämställdhetsarbete i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland ...
Part-time Work in the Nordic Region II

Part-time Work in the Nordic Region II

2014 – uppdaterad version 2014-11-20 |Gender equality in the labour market is a key topic in the Nordic cooperation on gender equality. The Nordic Council ...
Jämställdhetsloppa

Jämställdhetsloppa

2014 | Framtagen av NIKK, med fakta om jämställdhet från de nordiska länderna. Loppan går bra att skriva ut i färg på vanligt A4-papper  – ...
Gender Equality in the Nordic Media

Gender Equality in the Nordic Media

2014 | There is an increasing pressure on media to step up and take measures to ensure women’s access to the media industry and to ...
Deltid och ekonomi – olika villkor för kvinnor och män

Deltid och ekonomi – olika villkor för kvinnor och män

2014 | Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och i Norge. Det ...
Part-Time Work in the Nordic Region

Part-Time Work in the Nordic Region

2014 | Arbetsmarknaden är ett prioriterat övergripande tema för det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2011-2014. En utmaning är att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden och på ...
Nordisk Jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

Nordisk Jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

2012 | Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och verksamhetsformer inom fältet. ...
Nordisk Jämställdhetspolitk med fokus på män – en policyöversikt

Nordisk Jämställdhetspolitk med fokus på män – en policyöversikt

2012 | av Jan Wickman Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och ...
NIKK magasin år 2011 nr 3

NIKK magasin år 2011 nr 3

Tema: Køn og vold - Det voldelige køn? nye blikke på et gammelt problem
NIKK magasin år 2011 nr 2

NIKK magasin år 2011 nr 2

Tema: Gender and climate change - Solutions: How can a gender perspective counteract climate change
NIKK magasin år 2011 nr 1

NIKK magasin år 2011 nr 1

Tema: Familjepolitik
Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009

2010 | av Eva Nyström Rapporten ger en översikt över nordisk forskning då det gäller jämställdhet, skola och utbildning. De nordiska ländernas jämställdhetspolitiska arbete berörs ...
Likestilling og minoritetsungdom i Norden – med fokus på sosial kontroll

Likestilling og minoritetsungdom i Norden – med fokus på sosial kontroll

2010 | Rapporten gjennomgår forskning og kunnskap om minoritetsungdoms situasjon med fokus på sosial kontroll i Danmark, Finland, Norge og Sverige i et kjønns- og ...
Mapping the field of gender equality in the Nordic countries

Mapping the field of gender equality in the Nordic countries

2010 | by Minna Seikkula, NIKK This brochure presents the most important authorities and other national-level actors in the field of gender equality and gender ...
Gender and power in the Nordic countries – with focus on politics and business

Gender and power in the Nordic countries – with focus on politics and business

2010 | by Kristi Niskanen (ed.) In the research project “Gender and Power in the Nordic Countries”, an interdisciplinary Nordic research team mapped out and ...
Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt

Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt

2010 | Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for ligestilling 2006-2010 “Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund” ønsker blandt andet at sætte problemstillinger på dagsorden ...
Inspirationsguiden: Kontrol over eget liv

Inspirationsguiden: Kontrol over eget liv

2010 | Inspiration til hvordan du kan hjælpe tosprogedeunge til at kunne leve det liv, de selv ønsker. Hämta publikationen i PDF       ...
NIKK magasin år 2010 nr 3

NIKK magasin år 2010 nr 3

Tema: Minority youth and the West Nordic region
NIKK magasin år 2010 nr 2

NIKK magasin år 2010 nr 2

Tema: Ligestilling i Vestnorden
Kön och makt i Norden. Del 1: Landsrapporter

Kön och makt i Norden. Del 1: Landsrapporter

I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och ...
Nordisk översikt av regnbågsfamiljers rättigheter

Nordisk översikt av regnbågsfamiljers rättigheter

2009 | Hämta översikten i PDF
Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

2009 | av Jennie Westlund Ramarna för den traditionella nordiska familjepolitiken utmanas från flera håll. Många familjer passar inte in i formen för en vit, ...
Gender and power in the Nordic countries – a study of politics and business

Gender and power in the Nordic countries – a study of politics and business

2009 | I den här broschyren presenteras resultaten från det ettåriga forskningsprojektet “Kön och makt i Norden”, som fokuserade på toppositioner inom två samhällsområden: Politik ...
Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective

Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective

2009 | In order to find out more about men, women and gender equality, a representative survey was made in Norway in 2007, which was ...
Kvoter, valgfrihet, fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken

Kvoter, valgfrihet, fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken

2009 | Vi er vant til å tenke på den nordiske familiepolitikken under ett, som noe som støtter kvinnenes deltakelse i arbeidslivet, menns aktive tilstedeværelse ...
Kön och makt i Norden Del 2: Sammanfattande diskussion och analys

Kön och makt i Norden Del 2: Sammanfattande diskussion och analys

Rapporten består av en nordisk jämförelse samt fördjupande artiklar som analyserar och jämför förekomsten av strukturell könsmakt inom politik och näringsliv i de nordiska länderna. ...
Likestilling og livskvalitet

Likestilling og livskvalitet

2008 | av Øystein Gullvåg Holter,Cathrine Egeland og Helge Svare AFI rapport 1/2008 Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet ”Likestilling og livskvalitet 2007”. Prosjektet er utført ...
Litteraturöversikt om Prostitution

Litteraturöversikt om Prostitution

2008 | Kunskapsbidrag från studenter och forskare som behandlar prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige de senaste 30 åren. Översikten innehåller också en ...
Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden – en oversigt/Multidimensional Discrimination Policies in the Nordic Countries – an overview

Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden – en oversigt/Multidimensional Discrimination Policies in the Nordic Countries – an overview

2008 | Rapporten beskriver forhenværende og nuværende anti-diskrimineringslovgivning i de nordiske lande og gennemgår aktuelle forslag indenfor både lovgivning og forvaltning mod en ny politik ...
Projektet “Prostitution i Norden”

Projektet “Prostitution i Norden”

2008 | På uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) har Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) genomfört forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”. Syftet med projektet ...
Prostitution i Norden. Forskningsrapport

Prostitution i Norden. Forskningsrapport

2008 | Rapporten presenterar resultaten från projektet ”Prostitution i Norden” och innehåller samtliga artiklar (13) skrivna av de 11 nordiska forskarna i projektet. I rapporten ...
Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

2007 | av Karianne Sørbø, Ingvild Magnæs Gjelsvik, Magnhild Ravnskog Nilsen og Trude-Katrine Solberg På oppdrag fra NIKK har fire studenter ved Universitetet i Oslo kartlagt ...
Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

2008 | Rapporten är en sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”, genomfört av NIKK på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna. Projektets syfte har ...
Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

2008 | The report ”Prostitution in the Nordic Countries. Conference report, Stockholm, October 16–17, 2008″ summarises the results of a research project conducted by the ...
NIKK magasin år 2007 nr 2

NIKK magasin år 2007 nr 2

Tema: Gender and Parenthood
NIKK magasin år 2007 nr 1

NIKK magasin år 2007 nr 1

Tema: Religion, kjønn, makt
Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport

Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport

2006 | Slutrapporten fra det nordiske forskningsprojekt ”Unge, køn og pornografi i Norden” (2004-2006) giver en samlet fremstilling af de enkelte undersøgelsers design, metoder og ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Kvantitative studier

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvantitative studier

2006 | Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvantitative analyser. Artikler: Generation P? – Et kvantitativt studie af nordiske unges forhold til pornografi (Anette Dina Sørensen og ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier

Unge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier

2006 | av Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen (red) Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets medieundersøgelser. Hämta publikationen i PDF      
Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier

2006 | av Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen(red.) Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvalitative undersøgelser. Artikler: Det pornografiska scriptet – om unga och ...
NIKK magasin år 2006 nr 3

NIKK magasin år 2006 nr 3

Tema: New Perceptions of Gender and Reproduction
NIKK magasin år 2006 nr 2

NIKK magasin år 2006 nr 2

Tema: Generation XXX: Unge og pornografi
NIKK magasin år 2006 nr 1

NIKK magasin år 2006 nr 1

Tema: Mot en jämställd familjepolitik?
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

2005 | På et kursus for journalister i Norden i november 2005 præsenterede nogle af Nordens fremmeste kønsforskere aktuelle forskningsresultater og analyser om prostitution, trafficking ...
Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i skole

Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i skole

2005 | Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i førskole, skole, videregående skole, når det gælder køn og pædagogiske ligestillingsstrategier samt ...
Kön och våld – Gender & Violence. Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 – slutrapport/A Nordic Research Programme 2000-2004 – Final Report (TemaNord 2005:544).

Kön och våld – Gender & Violence. Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 – slutrapport/A Nordic Research Programme 2000-2004 – Final Report (TemaNord 2005:544).

Denna slutrapport redogör såväl för de projekt som ingått i programmet och för andra former av stöd till forskning och forskarutbildning, som för några av ...
NIKK magasin år 2005 nr 3

NIKK magasin år 2005 nr 3

Tema: Ibsen's Nora Revisited
NIKK magasin år 2005 nr 2

NIKK magasin år 2005 nr 2

Tema: Kön och Våld
NIKK magasin år 2005 nr 1

NIKK magasin år 2005 nr 1

Tema: Hva er mandig og hva er umandig?
NIKK Småskrifter nr 9: Informationsteknologi och kön som prisma i analyser av nordiska IT-policies

NIKK Småskrifter nr 9: Informationsteknologi och kön som prisma i analyser av nordiska IT-policies

2004 | av Christina Mörtberg och Beathe Due (red.) I den här rapporten redovisas resultaten från forskningsprojektet Ett informationssamhälle för alla – studier av offentliga ...
NIKK magasin år 2004 nr 3

NIKK magasin år 2004 nr 3

Tema: Sexualization of Public Space
NIKK magasin år 2004 nr 2

NIKK magasin år 2004 nr 2

Tema: Kvinnor i rörelse
NIKK magasin år 2004 nr 1

NIKK magasin år 2004 nr 1

Tema: Krig, kjønn og fred
Can men do it? Men and Gender Equality – The Nordic Experience

Can men do it? Men and Gender Equality – The Nordic Experience

2003 | av Øystein Gullvåg Holter Nordic Council of Ministers (TemaNord 2003:510) In 1999, the Nordic Council of Ministers and the Nordic Trade Union Council ...
Transformations urgentes (FRENCH)

Transformations urgentes (FRENCH)

2003 | by Jill Lewis Le rôle critique du genre (gender) au coeur des pratiques préventives contre le VIH/sid. Un guide pratique de travail avec ...
Gendering Prevention Practices. A practical guide to working with gender in sexual safety and HIV/AIDS awareness education

Gendering Prevention Practices. A practical guide to working with gender in sexual safety and HIV/AIDS awareness education

2003 | by Jill Lewis This manual lays out eight sessions, each with an array of diverse learning activities, for capacity building to help participants ...
Introduction to: The Living for Tomorrow project

Introduction to: The Living for Tomorrow project

2003 | Living for Tomorrow is a NIKK project that was based in Estonia in collaboration with the Tallinn AIDS Prevention Centre. It was a ...
NIKK magasin år 2003 nr 3

NIKK magasin år 2003 nr 3

Tema: The Power of Gender
NIKK magasin år 2003 nr 2

NIKK magasin år 2003 nr 2

Tema: Hvem er klasserommets vinnere og tapere?
NIKK magasin år 2003 nr 1

NIKK magasin år 2003 nr 1

Tema: Seksualitet og identitet
Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001

Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001

2002 | av Guro Karstensen (red.) Denne rapporten fra NIKK inneholder innlegg fra konferansens talere og foredragsholdere, og kommer med forslag til løsninger som kan gi ...
Mobilising Gender Issues: Report from the Living for Tomorrow Project on youth, gender and HIV/AIDS prevention

Mobilising Gender Issues: Report from the Living for Tomorrow Project on youth, gender and HIV/AIDS prevention

2002 | by Jill Lewis This is an overview of what this gender-focused, youth HIV prevention project undertook, the concerns it had to consider, and ...
Projektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik

Projektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik

2002 | Jämställdhet mellan kvinnor och män har de senaste decennierna varit en framträdande politisk exportprodukt för alla de nordiska länderna. För omvärlden kan det ...
Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad

Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad

2002 | av Guro Karstensen (red.) Den nordiska forskningskonferensen “Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad” ägde rum i Stockholm 28 februari-1 mars 2002. ...
NIKK magasin år 2002 nr 3

NIKK magasin år 2002 nr 3

Tema: Quotas and Controversies
NIKK magasin år 2002 nr 2

NIKK magasin år 2002 nr 2

Tema: Ett informationssamhälle för alla?
NIKK magasin år 2002 nr 1

NIKK magasin år 2002 nr 1

Tema: Bodies across borders
På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

2002 | av Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos (red.) Den første nordiske konferansen om menn, arbeidsliv og likestilling fant sted 28. oktober 2001 i København. ...
Challenging Gender Issues: report on findings from the Living for Tomorrow project about young men’s and young women’s attitudes to men, women and sex

Challenging Gender Issues: report on findings from the Living for Tomorrow project about young men’s and young women’s attitudes to men, women and sex

2001 | by Jill Lewis and Stephen Clift This report analyses and discusses research feedback about teenagers’ ways of thinking about gender in their society, ...
NIKK magasin år 2001 nr 3

NIKK magasin år 2001 nr 3

Tema: Heterosexual couples talking about and "doing"gender
NIKK magasin år 2001 nr 2

NIKK magasin år 2001 nr 2

Tema: Psykologins många ansikten
NIKK magasin år 2001 nr 1

NIKK magasin år 2001 nr 1

Tema: Identitet, tillhörighet, utanförskap
How to Bridge the Gap between Us? Gender and Sexual Safety, NIKK & the Living for Tomorrow NGO

How to Bridge the Gap between Us? Gender and Sexual Safety, NIKK & the Living for Tomorrow NGO

2000 | A booklet and vocabulary in Estonian, Russian and English languages written and illustrated by Estonian and Russian teenagers in the Living for Tomorrow ...
Learning to relearn givens

Learning to relearn givens

2000 | by Jill Lewis PLA Notes 37 February 2000 Article no 20 Drawing on recent gender and feminist research, and the most challenging of ...
Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år

Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år

2000 | NIKK Småskrifter nr 5: Satsningar och samarbete – Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år: av Solveig Bergman (red.) Rapporten Satsningar och samarbete: Nordisk ...
NIKK magasin år 2000 nr 2

NIKK magasin år 2000 nr 2

Tema: Kjønn, makt & media
NIKK magasin år 2000 nr 1

NIKK magasin år 2000 nr 1

Tema: Maskuline mysterier
Gendered Traditions and Sexual Acts – a high risk affair (1999)

Gendered Traditions and Sexual Acts – a high risk affair (1999)

1999 | by Jill Lewis and Diana Anders From The Living Tomorrow Project The NIKK Living for Tomorrow project takes its point of departure from ...
Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal

Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal

1999 | av Eva Magnusson, NIKK ARBETSNOTAT nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet “Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik – studier av förändringar i ...
Visualising Desire: HIV prevention dilemmas for women’s sexual safety in Europe

Visualising Desire: HIV prevention dilemmas for women’s sexual safety in Europe

1998 | by Jill Lewis a part of The Living for Tomorrow project The motivating concern behind this article is that women, in the diversity ...
Forprosjektet, NIKK Notat nr 1: Kvinner, krig og kjærlighet

Forprosjektet, NIKK Notat nr 1: Kvinner, krig og kjærlighet

1997 | av Anne Werner Et forprosjekt om forskningskompetanse, litteratur og interesser. Hämta publikationen i PDF

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet