Deltid och ekonomi – olika villkor för kvinnor och män

foto_deltid_faktablad12014 | Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och i Norge. Det visar en rapport som NIKK har tagit fram. Skillnaden är något större i Island, Sverige och Finland. I detta faktablad sammanfattas rapporten Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries.

Hämta faktabladet i PDF (svenska)
Hämta faktabladet i PDF (finska)
Hämta faktabladet i PDF (isländska)

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet