Ett år efter Me Too

Ett år efter Me Too2018 | Denna sammanställning är framtagen på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Sammanställningen lyfter initiativ och åtgärder som de nordiska och baltiska länderna tagit för att hantera och förebygga sexuella trakasserier efter Me Too-uppropen som inleddes hösten 2017. Det handlar om alltifrån skärpt lagstiftning och utökade uppdrag för ansvariga myndigheter till breda informationskampanjer. Sammanställningen är framtagen av NIKK, Nordisk information och kunskap om kön, och bygger på underlag från länderna samt kompletterande intervjuer med nyckelpersoner.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet