Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

2018 | Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd initiativ för att uppnå detta och idag hamnar regionen högt i internationella rankningar över jämställdhet i arbetslivet.

Hämta faktabladet i pdf


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet