Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

2018 | Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att den är till för alla – oavsett familjens ekonomi eller koppling till arbetsmarknaden. Verksamheterna har kvalificerad personal, och kännetecknas av ett samspel mellan omsorg och lärande.

Hämta faktabladet i pdf


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet