Gender and power in the Nordic countries – a study of politics and business

Fronp_NIKKpub2009_Køn og magt_Gender & power
2009 | I den här broschyren presenteras resultaten från det ettåriga forskningsprojektet “Kön och makt i Norden”, som fokuserade på toppositioner inom två samhällsområden: Politik och Näringsliv.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet