NIKK Småskrifter nr 9: Informationsteknologi och kön som prisma i analyser av nordiska IT-policies

Frontp_NIKKpub2004_ssnr92004 | av Christina Mörtberg och Beathe Due (red.)
I den här rapporten redovisas resultaten från forskningsprojektet Ett informationssamhälle för alla – studier av offentliga förståelser av informationsteknologi och jämställdhet i nordisk IT-politik. Projektets syfte har varit att studera hur det politiska budskapet om ett informationssamhälle för alla framställs.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet