Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal

Jämställdhet i många olika versioner1999 | av Eva Magnusson, NIKK
ARBETSNOTAT nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet “Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik – studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern jämställdhetspolitik”. En lista över projektledaren Eva Magnussons publikationer från projektet finner du här (Word).

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet