Kön och makt i Norden Del 2: Sammanfattande diskussion och analys

frontp_Kon-och-makt-IIRapporten består av en nordisk jämförelse samt fördjupande artiklar som analyserar och jämför förekomsten av strukturell könsmakt inom politik och näringsliv i de nordiska länderna. Bl.a. diskuteras hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet