Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt

Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt 2010 | Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for ligestilling 2006-2010 “Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund” ønsker blandt andet at sætte problemstillinger på dagsorden indenfor området ”køn, kultur og kommunikation”. Ministerrådet for ligestilling og det norske ordførerskab (BLD) har givet NIKK, Nordisk institut for kønsforskning den opgave at komme med indspil til dette satsningsområde og særligt fokusere på unge. NIKK har valgt at afdække nordisk forskning på området ”Unge, køn, sport og medier”.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet