Likestilling og livskvalitet

frontp_likestilling og livskvalitet 2007

2008 | av Øystein Gullvåg Holter,Cathrine Egeland
og Helge Svare
AFI rapport 1/2008
Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet ”Likestilling og livskvalitet 2007”. Prosjektet er utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i Norge, som også har finansiert prosjektet. Målet med prosjektet var å gjennomføre en ”undersøkelse blant kvinner og menn, om menns oppfatning og forståelse av kjønnslikestilling i relasjoner, familie, arbeidsliv og samfunn”. Undersøkelsen skulle bidra til kunnskapsgrunnlaget for en kommende stortingsmelding om menn, og oppdatere kunnskapen i forhold til tidligere forskning, bl.a. Mannsrolleutvalgets undersøkelse ”Menn i Norge” fra 1988.
Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet