Män och jämställdhet

2016 | På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört en kartläggning av pågående och genomförda initiativ inom politikområdet ”män och jämställdhet” under perioden 2005-2015. Kartläggningen syftar till att lyfta fram ett antal olika lärande exempel som utgångspunkt för Nordiska ministerrådets fortsatta arbete inom området. Kartläggningen utgår från befintliga sammanställningar på området och innefattar initiativ på nationell och nordisk nivå. De lärande exemplen som valts ut för att visa nordiska bredd och variation resulterar i ett antal främjande respektive hindrande faktorer för ett framgångsrikt förändringsarbete mot ökad jämlikhet mellan könen. Kartläggningen resulterade också i ett antal rekommendationer för Nordiska ministerrådets jämställdhetsarbete.

 

Hämta publikationen i PDF

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet