Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001

2002 | av Guro Karstensen (red.)
Denne rapporten fra NIKK inneholder innlegg fra konferansens talere og foredragsholdere, og kommer med forslag til løsninger som kan gi større valgmuligheter for kvinner og menn i forhold til både arbeidsliv og familieliv.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet