NIKK-kartan

2018 | Karta över jämställdhet i Norden

För att synliggöra de årtal, aktörer, resurser, fördjupningar och jämförelser som NIKK samlat på sin webb finns denna karta över jämställdhet i Norden.

Se kartan här.

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet