NIKK magasin år 2000 nr 1

Tema: Maskuline mysterier

Frontp_NIKKmag20001Hovedartikkelen presenterer den første større fellesnordiske kartleggingen av nordisk mannsforskning som blant annet peker på manglende forskning om ulike mannlighetsformer og maskuliniteter. Nordisk mannsforskning blir sammenliknet med tilsvarende forskning i tre andre deler av verden. “Pappaforskning” framstår som det sterkeste enkeltområdet innen nordisk forskning om menn, og er derfor også viet spesiell plass i bladet.

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet