NIKK magasin år 2000 nr 2

Tema: Kjønn, makt & media

Frontp_NIKKmag20002Den innledende artikkelen stiller spørsmålet: Hvorfor tåler ikke media flere kvinner? Her refereres det til forskning gjennom 20 år som viser at representasjonen av kvinner som opptrer i nyhetsmedia ikke overstiger 25 prosent. To av forskningsprosjektene som presenteres er nordiske komparative undersøkelser: ett om kvinnelige programledere på TV og ett om kvinnelige og mannlige deltakere i valgdebatter på TV.

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet